Om Vinkylaren

Om Vinkylaren

Kvarteret Vinkylaren är beläget i Tokarp/Malmslätt, Linköping. 1980 bildades samfällighetsföreningen Vinkylaren som består av områdets 69 hushåll, adress Fårhagsvägen 2 - 138. Bebyggelsen i området utgörs av en blandning av kedje- och radhus.

Samfällighetens syfte är att samordna gemensamma behov och ta tillvara på områdets gemensamma ytor.

I avgiften till samfälligheten ingår bland annat gemensam sophämtning, snöröjning och underhållsarbete.

Skötsel av gemensamma utrymmen sker i 10 olika arbetslag, främst i samband med samfällighetens städdagar på vår och höst. I området finns en lekplats och flera mindre lekytor.

De allra flesta fastigheterna i samfälligheten är anslutna till fiber där Bredbandsbolaget är den nuvarande operatören. Det finns också ett kabel-TV-nät där ett utbud av analoga kanaler ingår i samfällighetsavgiften, och där COM HEM erbjuder digitala abonnemang.

Vill du veta mer om Vinkylaren?