Samfällighets­­­föreningen
Vinkylaren

Nytt utseende

Som du märker har sidan bytt utseende. Det här är en del i arbetet för att hålla sidan uppdaterad och även ett försök att förtydliga informationen på hemsidan. Arbetet kommer ta tid och viss information kan vissa stunder inte vara möjlig att komma åt. Ha tålamod och testa att komma tillbaka lite senare för att se om informationen ni letar efter finns tillgänglig.

Om Vinkylaren


Kvarteret Vinkylaren är beläget i Tokarp/Malmslätt, Linköping. 1980 bildades samfällighetsföreningen Vinkylaren som består av områdets 69 hushåll, adress Fårhagsvägen 2 – 138. Bebyggelsen i området utgörs av en blandning av kedje- och radhus.

Samfällighetens syfte är att samordna gemensamma behov och ta tillvara på områdets gemensamma ytor.

I avgiften till samfälligheten ingår bland annat gemensam sophämtning, snöröjning och underhållsarbete.

Skötsel av gemensamma utrymmen sker i 10 olika arbetslag, främst i samband med samfällighetens städdagar på vår och höst. I området finns en lekplats och flera mindre lekytor.

De allra flesta fastigheterna i samfälligheten är anslutna till fiber där Bredbandsbolaget är den nuvarande operatören. Det finns också ett kabel-TV-nät där ett utbud av analoga kanaler ingår i samfällighetsavgiften, och där COM HEM erbjuder digitala abonnemang.


Vill du veta mer om vinkylaren?